Sprawozdanie z  realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”

 W roku szkolnym 2023/2024 klasa szósta, wraz z wychowawczynią p. Lucyną Hosaniak, brała udział w IV edycji Międzynarodowego  Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Poszczególne zadania były posegregowane w cztery tematyczne moduły:

1.W Krainie Muz (wykonano zadnia: W magicznym świecie dźwięków, Wśród nocnej ciszy, Muzyka nie zna granic, Paleta barw, Śladami przeszłości, Tysiące barw wokół nas, Z wizytą w teatrze, Będę aktorem, Moja ulubiona książka, Lubimy lektury, W krainie legend, Dzień Kropki)

 2.Tu jest moje miejsce (wykonano zadania: Piękno tradycji, Perły regionu, Na ludową nutę, To warto zobaczyć, Wielcy ludzie, Nasz Patron, Dzień wspomnień i zadumy, Do hymnu, Moja okolica, Znani Polacy, Akcja Żonkile, Majowe święta)

 3.Kocham, lubię, szanuję (wykonano zadania: Kodeks dobrego zachowania, Siła bajek, Jesteśmy tacy sami, Sztuka łączy wszystkich, Zaświeć na niebiesko, Warto pomagać, Kochamy babcie i dziadków, Z kulturą przy stole, Moja rodzina, Kupon na dzień dobry, Nie ma dzieci, są ludzie, Kochamy naszą planetę, Hejtowi powiedz- NIE, Bezpieczni w sieci)

 4.Kultury świata (wykonano zadania: Cztery wielkie Wynalazki, Mityczne opowieści, Mali i duzi architekci, Dzień pizzy, Egipski szyfr, Rangoli, Poznajmy się, W bocianim gnieździe, Quiz wiedzy)

Były także ciekawe dodatkowe zdania dla nauczyciela. W sumie uczniowie zrealizowali 47 zadań. Wszystkie  były realizowane z ogromnym zaangażowaniem uczniów.

CELE PROJEKTU:

– wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania                i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

– wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej              i etnicznej;

– formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

– ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami           i historią w sposób dostępny dziecku;

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.

     Projekt wpłynął pozytywnie na dzieci, ponieważ dzięki różnorodnym zadaniom uczniowie mogli odbierać wiele bodźców, przez co rozwijali się, uczyli się nowych rzeczy, aktywnie uczestniczyli, a przy tym dobrze się bawili. Uczniowie  doskonalili samodzielność i rozwijali kreatywność. Dzięki realizacji projektu uczniowie mieli też szansę pogłębić swoje relacje koleżeńskie. Poprzez praktyczne działania poznali piękno naszego regionu i kraju, jego tradycje i obyczaje. Pogłębili swoją wiedzę na temat idei integracji. Projekt miał bardzo pozytywny wpływ na rozwój społeczny, emocjonalny i edukacyjny uczniów. Na pewno będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.

Na zakończenie projektu szkoła dostała certyfikat, a każdy uczeń otrzymał dyplom.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.