Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

Nasza szkoła w tym roku szkolnym ponownie bierze udział Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek” czyli w bajkowej podróży do krainy wartości dziecięcej wyobraźni. Głównym celem tego projektu jest:

– Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci,

– Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości,

– Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych,

– Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

– Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa),

– Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia,

– Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,

– Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych,

– Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy,

– Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków,

– Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem,

– Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,

– Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową,

– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny,

– Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

W ciągu roku od października do końca maja nasze przedszkolaki z panią Kingą Barnaś oraz panią bibliotekarką Lucyną Hosaniak będą realizować zadania tematyczne na dany miesiąc, które są oparte na proponowanej literaturze oraz dobranocek z dawnych lat. Szczegółowe opis działań będzie w zakładce biblioteka. 

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.