Grono Pedagogiczne

Dyrektor szkoły

mgr Beata Wacławiak

.

Język Polski

mgr Danuta Barnaś

mgr Lucyna Hosaniak

.

Edukacja dla Bezpieczeństwa

mgr Beata Wacławiak

.

Język Angielski

mgr Regina Krużel

.

Język Niemiecki

mgr Tomasz Machaj

.

Matematyka

mgr Wiesława Pawlikowska

mgr Halina Buczek- Biszczak

.

Historia – Plastyka – Biblioteka – Wiedza o Społeczeństwie

mgr Lucyna Hosaniak

.

Biologia

mgr Monika Jurczak

.

Chemia

mgr Paulina Wójciak

.

Przyroda

lic. Maria Smorek

.

Geografia

lic. Maria Smorek

mgr Beata Wacławiak

.

Fizyka – Informatyka

mgr inż. Katarzyna Balcerzak

.

Wychowanie Fizyczne

mgr Krzysztof Palenik

.

Muzyka

mgr Piotr Kowalcze

.

Religia

mgr Katarzyna Kapuściak

.

Technika

mgr Małgorzata Federak

.

Logopeda

mgr Katarzyna Kapuściak

mgr Danuta Barnaś

.

Pedagog Specjalny

mgr Maria Grapa

.

Pedagog Szkolny – Terapeuta pedagogiczny

Barbara Domalik

.

Edukacja Wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Kapuściak

mgr Halina Buczek – Biszczak

mgr Małgorzata Federak

lic. Maria Smorek

.

Oddział Przedszkolny

Kinga Barnaś

.

Sekretariat

Paulina Żurek

.

Wychowawcy klas:

Oddział Przedszkolny

Kinga Barnaś

.

Klasa I

mgr Halina Buczek – Biszczak

.

Klasa II

mgr Katarzyna Kapuściak

.

Klasa III

mgr Małgorzata Federak

.

Klasa IV

mgr Danuta Barnaś

.

Klasa V

lic. Maria Smorek

.

Klasa VI

mgr Lucyna Hosaniak

.

Klasa VII

mgr Regina Krużel

.

Klasa VIII

mgr Wiesława Pawlikowska