Podsumowanie projektu „ Trzymaj Formę”

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” współorganizowanego  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców .  Celem programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i naukę prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Podczas prowadzonych lekcji uczniowie zostali zapoznani z zasadami zdrowego żywienia,  rolą aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia oraz wybranymi elementami edukacji konsumenckiej. Uczniowie poznali m.in. znakowanie produktów żywnościowych, układali jadłospisy, przeliczali wartości kaloryczne posiłków, obliczali BMI, realizowali projekt edukacyjny  „Każdy jest kowalem swojego losu”, dokonywali oceny własnej aktywności fizycznej i stylu życia.  Uczniowie realizujący program zdobyli odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące zdrowego odżywiania i higienicznego trybu życia. W następnym roku szkolnym zamierzamy kontynuować program ,,Trzymaj Formę”, gdyż jego realizacja przyczyniła się do kształtowania prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia.