,,Muzyczne spotkania z kulturą”

W dniu 12 maja 2023 r. uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na musicale do Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas l-ll oglądali muzical profilaktyczny pt. ,,Dzwonnik z Notre Dame” będący piękną opowieścią o Quasimodo, który pokonał swój lęk przed otoczeniem przełamując barierę samotności i odrzucenia. Widzowie zostali zachęceni do tego, by cenić i kochać innych za to, co mają w głębi duszy i w sercu. Z kolei starsi uczniowie zostali zaproszeni do podróży w czasie w musicalu pt. ,, Powrót do przeszłości”. Tym razem młodzi widzowie dowiedzieli się, w jaki sposób można poszerzać swoje horyzonty i jak wybierać swoje autorytety. Były to wzruszające widowiska muzyczne z elementami dobrego humoru i wspólnej zabawy.