W CZERWCU UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY   NA ZAJĘCIACH PRACOWALI z długopisami 3D

Zaznajamianie uczniów z technologiami jest niezbędne i wynika z szybkiego rozpowszechnienia techniki we wszystkich dziedzinach współczesnego życia. Ma ono zatem duże znaczenie poznawcze i wychowawcze. Praca z długopisami 3D wspomaga aktywność motoryczną – odgrywa ogromną rolę w ćwiczeniu sprawności ręki, rozwija umiejętność chwytu pisarskiego, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, a także koordynacji tych czynności przy pomocy wzroku.