„Sowa, co bałagan ma w porządku”

Ostatnim punktem w realizacji kwietniowego modułu III Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek” była rozmowa z dziećmi o ich pokojach na podstawie opowiadania Pana Poety „Sowa, co bałagan ma w porządku”. Dzieci opowiadały o swoich zabawkach, których już nie używają. Wyraziły chęć podzielenia się nimi z innymi potrzebującymi. Akurat w naszej szkole trawa akcja zbierania zabawek, ubrań itd. na licytacje dla naszej podopiecznej Lenki. Dzieci doskonale zrozumiały, że choć nie potrzebują danej rzeczy, to oddając ja komuś innemu, możemy mu sprawić ogromną radość. A przy okazji tej pouczającej historii zapoznali się z informacją, gdzie można oddać niepotrzebne ubrania, książki, zabawki, aby dać im tzw. drugie życie.