„Krokusy” z Podszkla z nominacją finałową

Zbliża się 39. edycja Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. Swoim zasięgiem wydarzenie obejmuje województwo małopolskie, a jego głównym założeniem jest prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych do 16. roku życia, pracujących w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury. Teatr jest najbardziej atrakcyjną formą estetycznego wychowania dzieci i młodzieży.  Uczy dzieci i młodzież wrażliwości, pracy w zespole, otwartości na drugiego człowieka, pomaga w odkrywaniu własnych talentów, w przełamywaniu barier, uwrażliwia na dobro i piękno, wychowuje i bawi. Jednym z najważniejszych założeń konkursów teatralnych jest zatem popularyzacja tego estetycznego zachowania poprzez stworzenie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju nieprofesjonalnej twórczości dzieci i młodzieży. Miło nam poinformować, że nasz Zespół Teatralny „Krokusy”  wystąpił na  eliminacjach powiatowych  ze sztuką „Zabawa w Śpiącą Królewnę” i otrzymał nominację na spotkanie finałowe do Nowego Sącza.Gratulujemy sukcesu!!!!

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.